Regulamin

Kino zastrzega sobie prawa do zmiany repertuaru, odwołania seansu lub zmiany jego godziny.